Πρακτική Άσκηση των φοιτητών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Αγαπητές/οι φοιτητές/τριες, Επιστημονικά Υπεύθυνοι και μέλη του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του ΕΚΠΑ,

Είστε φοιτητής/τρια;
Συνδεθείτε εδώ
Είστε Φορέας Αποσχόλησης;
Συνδεθείτε εδώ
Είστε Επιστημονικά Υπεύθυνος/η;
Συνδεθείτε εδώ
Είστε μέλος του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του ΕΚΠΑ;
Συνδεθείτε εδώ